קיימת קשת רחבה של משקלים לשקילת יהלומיםהחל במאזניים ידנייםהדומים למשקלים עתיקיםוכלה במשקלים חדישים ומשוכלליםחשמליים ודיגיטליים.

כולם כאחד מכוונים לשקילה באמת המידה המקובלת בענף היהלומיםקרטים (5 קרט = 1 גרםוחלקי הקרט – נקודות (100 נקודות = 1 קרט).

קיימים משקלים המצטיינים ברגישותם ומשמשים לשקילת יהלומים בודדיםכמו כן יש משקלים הבנויים באופן המאפשר שקילת אלפי קרטים בכל פעםוהם מיועדים בעיקר ליהלומי גלם.