השיטה למדידת קוטר האצבע של ארוסתך:מדידה בסרט                                                                                                                      

גודל טבעת

המדידה שלך

(USA)

(Mm)3

44.13.5

45.44

46.74.5

48.05

49.25.5

50.56

51.86.5

53.17

54.37.5

55.68

56.98.5

58.29

59.49.5

60.710

62.010.5

63.311

64.511.5

65.812

67.112.5

68.313

69.6


מצא רצועת בד, חוט או סרט של נייר, ברוחב של עד 1.5ס"מ. שים לב שלא מדובר על בד או חוט גמישים ונמתחים.

עטוף אותו על בסיס האצבע המיועדת.

השתמש בעט לסימון הנקודה שבה הרצועה / סרט חופף את עצמו בחזרה ויוצר מעגל שלם.

מדוד בעזרת סרגל את אורך הקטע מתחילת הרצועה / סרט עד לנקודת סימון העט.

שקיבלת ובטבלה השתמש במידה כדי לקבוע מידת הטבעת את שלך.

 

 

שרטוט הטבעת על דף נייר:

1. רצוי שהטבעת שאתה מודד לא תהיה עבה.
2. הנח הטבעת את על דף נייר שמונח על משטח ישר.
3 . שרטט את הקוטר הפנימי הטבעת על של דף הנייר.
4. דאג שבזמן השרטוט, העט תהיה צמודה ככל האפשר לטבעת.
5. שרטט את מספר פעמים הקוטר הפנימי (ראה תמונה).
6. עם הדף המשורטט גש לחנות התכשיטים, ידעו לקחת שם את . המידה הנכונה .

 

 

 

ב. מדידת הקוטר של הטבעת:

 

1. הנח את על הטבעת סרגל מילמטרי.

 

2. בדוק את הקוטר הפנימי שיוצרת הטבעת (ראה תמונה).

 

3. הכפל התוצאה את ב 3.14, וכך תוכל לדעת מה הקוטר הפנימי של הטבעת.

 

4 . בטבלה את המידה בדוק לפי היקף