יהלומים אדומים ממקור טבעי נדירים ביותר

הצבע האדום נגרם ע"י חדירת יסוד כימי נוסף לתוך היהלום שהינו פחמן טהור.

חדירת היסוד הנוסף גורמת לשינויים בגביש הפחמן ומשנה את צבע היהלום.

מאחר והיהלום האדום נדיר ביותר ידועים מספר קטן מאד של יהלומים מסוג זה

הגודל המקסימלי הידוע הוא כ-5 קרט ישנם 3 יהלומים כאלו מחירו של כל יהלום עשרות מיליוני דולרים