נקודות שחשוב שכולנו נכיר בענף היהלומים

14/03/2018

לעיונכם ושימושכם אנו מציגים מספר הגדרות, קווים מנחים ואוסף נקודות שחשוב שכולנו נכיר בענף היהלומים

תשעת הארגונים המובילים בענף ( , WFDB , AWDC , CIBJO , DPA , GJEPC, IDI , IDMA , USJC , ו WDC ) פיתחו את המדריך הנוכחי כדי לעודד שימוש מלא, הוגן ויעיל במינוח ברור ונגיש עבור יהלומים, יהלומים סינטתיים וחיקויי יהלומים ע"י כל הגופים, הארגונים וסוחרים במגזר.

קוים מנחים אלו משמשים כמסמך מדריך לענף היהלומים והתכשיטים המתייחסים ליהלומים או יהלומים סינטתיים. וזאת בהתבסס על שני סטנדרטים בינלאומיים מקובלים: תקן 18323 ISO ("תכשיטים – אימון הצרכן בענף היהלומים) והספר הכחול של CIBJO .

הגדרות

# יהלום הוא מינרל שנוצר ע"י הטבע. המילה "יהלום", משמעותה תמיד יהלום טבעי.

# יהלום סינטתי הוא מוצר מלאכותי בעיקר, עם אותם מאפיינים פיזיים שליהלום.

# יהלום חיקוי imitation , שנקרא גם דמוי יהלום simulant הוא מוצר מלאכותיהמחקה את מראה היהלום, ללא ההרכב הכימי, מאפיינים פיזיים או מבנה היהלום.

# אבן חן gemstone היא מינרל תוצר הטבע שהשימוש בה לתכשיטים הודות לשילוב של יופי, נדירות, וערך מהותי.

מינוח

כאשר מתייחסים ליהלומים סינטתיים

# יש להשתמש באחד המונחים הבאים המתייחסים ליהלומים סינטתיים: "סינטתי" או "גודל במעבדה" (laboratory grown) , או "נוצר במעבדה" (laboratory created) .

# אין להשתמש בקיצורים כמו “lab-grown” ו " lab created ".

# אין להשתמש במינוחים הבאים: "יהלומים מתורבתים" ) (cultured diamonds , ו "יהלומים מעובדים" (cultivated diamonds) מכיון שאלו מתייחסים למוצרים אורגניים וביוגניים בלבד (ועלולים להוליך להטעיית הצרכן).

# אין להשתמש במינוחים הבאים: "אמיתי" ( real ), , "מקורי ( genuine ) "יקר" ( ,(precious "אותנטי" ( authentic ) ו"טבעי" ( natural ) מאחר שמינוחים אלו מתייחסים למינרלים ואבני חן טבעיים בלבד.

המלצה

# מעצם הגדרתו יהלום הוא טבעי. לכן, בהתייחסות ליהלום יש להשתמש במלה "יהלום" בלי שום תוספת תיאור. באם נדרשת הבחנה לעומת יהלומים סינטתיים, יש להשתמש במינוח "יהלומים טבעיים" ( natural diamonds ) כמינוח עם אותה המשמעות.

# אין להשתמש בביטויים המבלבלים הבאים: "יהלומים טבעיים מטופלים" ו "יהלומים מטופלים טבעיים" ( natural treated diamond and treated natural diamonds ) אלא פשוט בתיאור "יהלומים מטופלים" ( treated diamonds ).

מתי ואיפה להשתמש בקו מנחה עבור מינוח ליהלומים

הנהגת ה WFDB , AWDC , CIBJO , DPA , GJEPC , IDI , IDMA , USJC , וWDC , ממליצה בתוקף לכל הסוחרים, גופים במגזר וארגונים אחרים, לעמוד בקו המנחה בכל מסמך, אתר אינטרנט ואמצעי תקשורת אחרים המיועדים (לדוגמא)למכירת, קנייה וקידום יהלומים, יהלומים סינטתיים, ואבני חן, תעודות מעבדה, תכשיטי יהלומים ו תכשיטי יהלומים סינטתיים.

 

אבידות

הודעות חברים

דיווחי תנועה

לוח תשלומים

הפינה המשפטית

מכרזים

אתרים שימושיים

מודעות